Välkommen till Framåt Affärsstöd AB

Vi är en redovisningsbyrå som levererar ett brett fält av ekonomirelaterade tjänster åt små och medelstora företag. 

Vi hjälper dig med löpande bokföring, redovisning, bokslut, skatteplanering och övriga företagsrelaterade frågor. Utöver det rent praktiska arbetet bistår vi med rådgivning, planering och analys av bolagets ekonomiska situation.

Vår ambition är att skapa en långsiktig relation där vi utvecklas framåt tillsammans. Ett brett utbud av tjänster, stor kunskap och kontinuerlig fortbildning gör att vi kan bemöta dagens och framtidens krav och behov.

Välkommen!
Nyheter
2019 december
Förslag om ingångsavdrag
Regeringen vill införa ett ingångsavdrag från 1 juli 2020. Ingångsavdraget är en nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Läs mer Inlägget Förslag om ingångsavdrag dök först upp på Srf konsulterna.
Förslag om skärpta krav för skatterådgivare
Skatterådgivare som utformar och tillhandahåller internationella skatteupplägg ska vara skyldiga att informera Skatteverket om uppläggen. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Läs mer Inlägget Förslag om skärpta krav för skatterådgivare dök först upp på Srf konsulterna.
Moms på nyttjanderättshavares faktiska förbrukning av el och vatten
En hyresvärds och bostadsrättsförenings tillhandahållanden av el och/eller vatten, som debiteras utifrån nyttjanderättshavarnas faktiska förbrukning, har av Högsta förvaltningsdomstolen ansetts fristående från bostadsupplåtelsen och därmed skattepliktiga till moms. Läs mer Inlägget Moms på nyttjanderättshavares faktiska förbrukning av el och vatten dök först upp på Srf konsulterna.
Läs mer...