Välkommen till Framåt Affärsstöd AB

Vi är en redovisningsbyrå som levererar ett brett fält av ekonomirelaterade tjänster åt små och medelstora företag. 

Vi hjälper dig med löpande bokföring, redovisning, bokslut, skatteplanering och övriga företagsrelaterade frågor. Utöver det rent praktiska arbetet bistår vi med rådgivning, planering och analys av bolagets ekonomiska situation.

Vår ambition är att skapa en långsiktig relation där vi utvecklas framåt tillsammans. Ett brett utbud av tjänster, stor kunskap och kontinuerlig fortbildning gör att vi kan bemöta dagens och framtidens krav och behov.

Välkommen!

Just nu!
Vi söker personal! Känner du någon med 5 års erfarenhet av bokföring? Någon som kan hantera allt från löpande bokföring till bokslut, deklarationer och årsredovisningar? Vi vill utöka vårt team med en medarbetare som ifrågasätter hur bra kan bli bättre. Är det du eller någon du känner? Maila ett CV till info@framat.se!

Nyheter
2021 maj
SCB:s arbetskraftsundersökning
SCB konstaterar stora skillnader i arbetslöshet mellan utrikes och inrikes födda i den arbetskraftsundersökning (AKU) som nyligen anpassades till EU:s nya förordning för den sociala statistik. Läs mer Inlägget SCB:s arbetskraftsundersökning dök först upp på Srf konsulterna.
Korttidsstöd förlängs tre månader
Stöd vid korttidsarbete enligt den tillfälliga lagen föreslås förlängas för perioden 1 juli–30 september 2021 med jämförelsemånaden april 2021.Förslaget föreslås träda i kraft den 29 juni 2021. Läs mer Inlägget Korttidsstöd förlängs tre månader dök först upp på Srf konsulterna.
Långa straff för momsbedrägeri
Tingsrätten har utdömt långa fängelsestraff i mål om omfattande momsbedrägerier i karusellhandel med mobiltelefoner och osanna fakturor. Läs mer Inlägget Långa straff för momsbedrägeri dök först upp på Srf konsulterna.
Läs mer...