Välkommen till Framåt Affärsstöd AB

Vi är en redovisningsbyrå som levererar ett brett fält av ekonomirelaterade tjänster åt små och medelstora företag. 

Vi hjälper dig med löpande bokföring, redovisning, bokslut, skatteplanering och övriga företagsrelaterade frågor. Utöver det rent praktiska arbetet bistår vi med rådgivning, planering och analys av bolagets ekonomiska situation.

Vår ambition är att skapa en långsiktig relation där vi utvecklas framåt tillsammans. Ett brett utbud av tjänster, stor kunskap och kontinuerlig fortbildning gör att vi kan bemöta dagens och framtidens krav och behov.

Välkommen!
Nyheter
2020 januari
Nu gäller elektronisk betalning för rot- och rutarbeten
Du som betalar för rot- och rutarbeten måste nu göra det elektroniskt för att få ta del av rot- och rutavdraget. Den nya regeln om elektronisk betalning gäller för alla rot- och rutarbeten som betalas från och med den 1 januari 2020, även om arbetet påbörjades tidigare. Läs mer Inlägget Nu gäller elektronisk betalning för rot- och rutarbeten dök först upp på Srf konsulterna.
Förstärkt FoU-avdrag från 1 april
Regeringen föreslår i en proposition att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling i ett företag, det så kallade FoU-avdraget, fördubblas från 10 till 20 procent. Dessutom höjs taket för nedsättningen från 230 000 kronor till 450 000 kronor per månad. Läs mer Inlägget Förstärkt FoU-avdrag från 1 april dök först upp på Srf konsulterna.
Moms – Undantag från skatteplikt vid omsättning till ett annat EU-land
Den 1 januari 2020 infördes nya omständigheter som ska vara uppfyllda för att säljaren ska kunna redovisa undantag från skatteplikt vid en omsättning av varor till andra EU-länder. Skatteverket lämnar i ett ställningstagande sin syn på hur de nya bestämmelserna ska tillämpas. Läs mer Inlägget Moms – Undantag från skatteplikt vid omsättning till ett annat EU-land dök först upp på Srf konsulterna.
Läs mer...