FAQ

Här har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna vi får tillsammans med våra svar. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du undrar över något.

Vilken bolagsform ska jag välja?

Här bör man tänka på ifall man är själv eller flera personer som ska starta tillsammans. Att starta ett aktiebolag idag kostar idag minst 50.000 kr i insats medan en enskild firma kostar runt tusenlappen i registreringsavgift. 

 

Måste jag ha en revisor som granskar mina räkenskaper vid året slut?

Det finns 3 kriterier vid valet av en revisor och dessa är ifall bolaget har mer än 1,5 MSEK i balansomslutning, fler än 3 anställda eller mer än 3 MSEK i omsättning. Uppfyller man 2 av dessa kriterier måste man välja en revisor. Detta gäller endast aktiebolag.

 

Vad händer ifall aktiekapitalet är förbrukat i mitt Aktiebolag?

Om man väljer att inte skjuta till aktieägartillskott för att täcka upp det aktiekapitalet måste man upprätta en så kallad kontrollbalansräkning. Efter upprättandet har man 8 månader på sig att återställa det aktiekapitalet och lyckas man inte med det så blir man personlig betalningsansvarig i bolaget.

 

Är ni flera delägare?

Är man flera ägare kan man inte starta en enskild firma utan de alternativ som finns är handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening. Det som rekommenderas vid delägarskap är att man alltid bör upprätta ett kompanjonsavtal.

 

Vad betraktas som avdragsgill kostnad?

Den avdragsgilla utgiften måste ha en direkt relation till verksamheten och inget som man ska kunna tillgodose sig privat. Vad som anses vara avdragsgillt och hur stora belopp det rör sig om bestämmer Skatteverket om. Det kan exempelvis vara utgifter för representation, dubbel bosättning, julgåvor mm.

 

Jag har hört att man kan köpa en personbil på företaget?

Ja, man kan antingen köpa eller leasa en bil men man måste alltid förmånsbeskatta bilen. En förutsättning för att kunna göra det är att man har ett behov av det i verksamheten och att man minst kör 100 mil/år i tjänst. Förmånsvärdena finns på Skatteverkets hemsida.

 

Kan jag låna pengar från mitt aktiebolag?

Nej, det är ett så kallat förbjudet lån och är olagligt enligt aktiebolagslagen. 

Fann du inte din fråga?

Har du frågor kring ekonomi, bokföring och redovisning? Ta kontakt med oss så hjälper vi dig.