Framåt Affärsstöd

Vi är en redovisningsbyrå som erbjuder helhetslösningar inom ekonomi. Med erfarenhet, kunskap och nyfikenhet inför ny teknik utför vi våra åtaganden med stor flexibilitet i vårt arbetssätt.

Framåt Affärsstöd startades år 2007 och vi har sedan dess hjälpt hundratals företag med redovisning och ekonomisk rådgivning. Kontoret ligger i Årsta utanför Stockholm vilket innebär närhet till både city och Söderort.

Det geografiska läget hos våra kunder har dock minskat i betydelse på senare år, i takt med den ökade digitaliseringen. Vi kan åta oss uppdrag över hela landet. Digitaliseringen har också medfört en flexibilitet som låter oss anpassa uppdragen efter vad som passar varje kund bäst.

Vi arbetar med stor vana i de flesta större bokföringsprogram och håller oss uppdaterade kring lagar, regelverk och teknisk utveckling. Modern teknik ska syfta till att effektivisera vårt arbete och vi använder den där vi tillsammans känner att den uppfyller detta syfte.

Vår ambition är att vara en redovisningsbyrå som alltid levererar korrekt, i tid och till rätt pris. Våra kunder varierar i storlek och verkar i så gott som alla branscher.

Våra tjänster inom redovisning och ekonomi

Vill du veta mer om det vi jobbar med och hur vi kan hjälpa dig?